سرویس ما

متخصصین مجرب پویان افزار می توانند ارزیابی های کمی و کیفی ریسک را برای سازمانها بسته به نیازها و آنچه که بیشترین سود را برای سازمان دارد، انجام دهند.

خدمات ما می تواند به شناسایی تهدیدها و آسیب پذیری های پیش روی یک سازمان کمک کند تا تصمیمات مقرون به صرفه و آگاهانه ای در مورد سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات و فناوری بگیرند. این ارزیابی را می توان در سطح گستره یک سازمان انجام داد، یا خدمات را می توان با تمرکز بر پروژه ها یا مقیاس انحصاری ارائه کرد.

فواید استفاده از سرویس ما

این روزها روش انجام کسب و کارها به طور مداوم در حال تغییر است. پیشرفت های عمده ای در فناوری و اتکای بیشتر به برون سپاری و اشخاص ثالث برای انجام کارهای سازمان وجود دارد. گسترش مرزهای شبکه سنتی، زنجیره های تامین به هم پیوسته ای را ایجاد کرده است که منجر به افزایش تعداد تهدیدها و آسیب پذیری ها می شود. این خطرات را نباید نادیده گرفت و قبل از ایجاد فرآیندها و رویه‌های مدیریت ریسک انعطاف‌پذیر و اجرا آنها، باید ارزیابی کیفی و کمی ریسک در آنها بررسی گردد.

این فرآیند باید بخشی از یک ارزیابی ریسک در سطح سازمان باشد که ریسک اطلاعات و فناوری را کمتر از ریسک مالی سنتی در نظر نگیرد. یک دیدگاه فراگیر از اهمیت این موضوع باید مورد تمرکز اصلی مدیریت های اجرایی باشد.

سازمان‌هایی که این موضوع را تشخیص می‌دهند و پیوند ذاتی بین انواع مختلف ریسک را درک می‌کنند، در بهترین موقعیت برای مدیریت ریسک، واکنش به حوادث، نشان دادن انطباق قانونی و مقرراتی و القای اعتماد به سازمان خود هستند که به طور مناسب از دارایی‌های سازمان و مشتریانشان محافظت می کنند.

این می‌تواند برای سازمان‌ها سود مالی داشته باشد، زیرا آنها در موقعیت بهتری برای گسترش فرصت‌های تجاری جدید قرار می‌گیرند و در نتیجه به سازمان مزیت رقابتی می‌دهند.

پویان افزار چگونه می‌تواند به شما کمک کند

Our experienced experts in a variety of fields have helped organizations in all sectors of the industry understand the nature and risks they face. The following are examples of assessments that we do regularly: –

  • Business impact assessment
  • Assess the impact of privacy
  • Third party risk assessment
  • Cyber ​​Security Risk Assessment
  • PCI DSS evaluation
  • Evaluation of standards (ISO, CIS,…)

Evaluations can be done at the organizational level or at the project level and based on any standard that is required. Risk assessments can be done for organizations large and small, and we have experience conducting and managing successful risk assessments for a variety of organizations.

Our methods also allow us to perform Third Party supplier risk assessments in a cost-effective and efficient manner.

We can help organizations define risk assessment strategies and integrate them into their risk management approach. 

Dynamic software professionals who work on customer interaction use the latest risk assessment software to improve the quality and agility of their assessments. This commercial / software developed by our experts, which is used for commitments, can be provided to organizations as a managed service if needed.