ارزیابی بهینه سازی هزینه ها در فرآیندهای کسب و کار و خدمات فناوری اطلاعات

پویان افزار انواع خدمات مشاوره ای را با تمرکز بر بهینه سازی هزینه های کسب و کار و فناوری ارائه می دهد. بیشتر کسب و کارها بر فروش خود و سرمایه گذاری بر فرصت های فروش کالا یا خدمات خود متمرکز هستند. یکی دیگر از حوزه های تمرکز کلیدی که اغلب به حاشیه می رود، بهینه سازی کسب و کار است. آیا فرآیندهای کسب و کار شما ساده سازی شده است تا توانایی های کارکنان شما را به حداکثر برساند؟ آیا روش های دستی یا کاغذ محور دارید؟ آیا هزینه های فناوری شما به کارآمدترین منابع اختصاص می یابد؟

 

چگونه پویان افزار فرآیند کسب و کار را ارزیابی می کند

تیم‌ پویان افزار تجربه گسترده‌ای در تغییر کسب ‌وکار مشتریان دارد و به آنها بینش‌های کلیدی در زمینه‌های مختلف می‌دهد. ما این تجربه را با تعهد به رشد مداوم خود ترکیب می کنیم تا به مانند شریک مشتریان خود در بهینه سازی فرآیندهای تجاری و فناوری اطلاعات آنها مشارکت داشته باشیم.

بهینه سازی هزینه فناوری اطلاعات از فرصت هایی استفاده می کند که در حال حاضر در شرکت شما وجود دارد. با این که میدانیم که فرصت وجود دارد، اما چالش، پیدا کردن آن است. هنگامی که در توسعه شرکت خود بسیار مشغول شده اید، مشاهده ناکارآمدی ها دشوار است، اما تیم ما برای یافتن این فرصت ها آموزش دیده است.

 

چگونه پویان افزار بهینه سازی هزینه فناوری اطلاعات را ارزیابی می کند

مشاوران فناوری اطلاعات ما از تجربیات و ابزارهای خود استفاده می کنند تا، هزینه و خرج های شما را تجزیه و تحلیل کننده، قراردادها و لیسانس های موجود را بررسی کنند و استفاده از فناوری اطلاعات را در سازمان شما بازبینی کنند. ما به سناریوهای جمع‌آوری داده‌های شما نگاه می‌کنیم و فرصت‌هایی را برای ساده‌سازی فرآیند، بهبود گردش کار و نحوه مصرف منابع جستجو می‌کنیم. رویکرد ما جامع است و ما به سمت این سوال دشوار پیش می رویم: چرا؟